Persoonlijke Visie


Ik zie het menselijk lichaam . .

2012.12.19 als een samenspel van een fysiek, chemisch, emotioneel, energetisch en spiritueel gebeuren. Het lichaam streeft naar evenwicht en harmonie. Maar dit kan alleen als alle lagen van het lichaam in evenwicht zijn. Het is even belangrijk om aandacht te schenken aan het fysieke als aan het emotionele, biochemische en energetische aspect. Ook het biofysische aspect speelt een belangrijke rol.

 

Ons lichaam wordt onderworpen aan verschillende vormen van invloeden:

-emoties
-werksituaties
-gezinssituaties
-voeding
-straling
– . . .

Elk lichaam, elke persoon is uniek waardoor elke persoon op een manier wordt behandeld die op dat moment voor hem of haar passend en veilig is.
Het is belangrijk om zoveel mogelijk lagen in evenwicht te brengen waardoor het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd. Het lichaam is dan in staat zichzelf te herstellen en beter te streven naar evenwicht en harmonie waardoor de klachten verminderen of verdwijnen.